Filtr


Celková výška
Drsnost povrchu hřídele Ra
Drsnost povrchu hřídele Ra, suchý provoz
Délka (šířka)
Hub O/D
Maximální rychlost posuvu v, impregnované olejem (m/s)
Maximální rychlost posuvu v, mazané olejem (m/s)
Maximální rychlost posuvu v, mazané tukem (m/s)
Maximální rychlost posuvu v, suché (m/s)
Maximální součinitel pv, impregnované olejem (MPa X m/s)