Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují, jakým způsobem společnost Brammer Česká („Brammer”, „my”) používá a chrání veškeré informace, které jí poskytnete při používání nebo registraci na webových stránkách společnosti a / nebo e-shopu.

Jsme odhodláni zajistit, aby byly vaše osobní údaje chráněny a velmi vážně si uvědomujeme naši odpovědnost týkající se zabezpečení informací o našich zákaznících. Pokud vás požádáme o poskytnutí určité informace, podle které můžete být identifikováni při použití této webové stránky a / nebo e-shopu, pak si můžete být jistí, že budou použity pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Čas od času můžeme tyto pravidla měnit úpravou těchto stránek. Měli byste je proto občas zkontrolovat, abyste se přesvědčili, že se všemi změnami souhlasíte. 

Tyto zásady platí od listopadu 2013.

1. JAKÉ INFORMACE O MNĚ SPOLEČNOST BRAMMER SHROMAŽĎUJE?

Když se zaregistrujete, nebo používáte tuto webovou stránku a / nebo e-shop, můžeme o vás shromažďovat následující informace:

 • Uživatelské jméno, heslo, bezpečnostní heslo, název společnosti, oblast podnikání společnosti, vaše jméno a pracovní pozici.
 • Kontaktní informace, a to včetně adresy společnosti / osobní adresy, telefonního čísla, faxového čísla a emailu
 • Podrobnosti o transakcích, které provádíte prostřednictvím našich webových stránek a obsahu vašich objednávek, včetně, ale ne výhradně, platebních údajů
 • Podrobnosti o návštěvách na našich stránkách, včetně, ale ne výhradně, způsobu použití stránek (například jaké reklamy rozkliknete, jaké výrobky hledáte a jaké produkty nakupujete), provozních údajů, lokalizačních údajů, weblogů a dalších komunikačních dat, ať už je využijeme pro potřeby účtárny nebo jinak, a zdrojů, ke kterým máte přístup.

Můžeme také shromažďovat informace o vašem počítači, včetně případů, kdy je k dispozici vaše IP adresa, operační systém a typ prohlížeče, pro správu systému a oznamování souhrnných informací našim inzerentům. Toto jsou statistická data o prohlížecích návycích a vzorech našich uživatelů a není možné podle nich identifikovat jedince.

Používáme monitorovací software pro monitorování provozních vzorů zákazníků a používání webových stránek, což nám pomáhá rozvíjet design a rozvržení stránek tak, aby lépe vyhovovaly potřebám našich zákazníků. Tento software nám neumožňuje zachytit žádné osobní identifikační údaje.

2.  JAKÝM ZPŮSOBEM SPOLEČNOST BRAMMER POUŽÍVÁ SHROMÁŽDĚNÉ INFORMACE?

Požadujeme a používáme tyto informace, abychom porozuměli vašim potřebám a poskytli vám lepší služby, a také zejména z následujících důvodů:

<>·Pro účely testování systémů, správu a vývoj.

 • Pro zlepšení našich produktů a služeb, včetně zasílání informací o změnách našich služeb.
 • Abychom zajistili, že obsah našich stránek je uveden tím nejefektivnějším způsobem pro vás a váš počítač.
 • Abychom mohli plnit své povinnosti vyplývající z jakýchkoli smluv uzavřených mezi vámi a námi.
 • Můžeme vám pravidelně zasílat reklamní emaily o nových produktech nebo jiné informace, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat a prostřednictvím emailové adresy, jež jste nám poskytli.
 • Čas od času můžeme také použít vaše informace, abychom vás kontaktovali pro účely výzkumu trhu. Můžeme vás kontaktovat emailem, telefonicky, faxem nebo poštou. Můžeme použít informace, abychom mohli přizpůsobit webové stránky dle vašich zájmů.
 • Abychom zajistili, že vaše kreditní, debetní nebo charge karta není používána bez vašeho souhlasu, budeme ověřovat jméno, adresu a další osobní informace vámi poskytnuté během objednávkového procesu proti příslušným databázím třetích stran. Přetrvávajícím používáním těchto webových stránek přijímáte tyto podmínky a souhlasíte s prováděním těchto kontrol. Při provádění těchto kontrol mohou být vaše osobní informace zveřejněny registrované Credit Reference Agency, která může vést záznamy o údajích pro účely provedení platby, úvěrových referencí, plnění objednávek, dodávek, analýzy dat nebo zákaznické podpory. Můžete si být jistí, že se tak stane pouze s cílem potvrzení vaší identity, úvěrová kontrola není provedena a váš kreditní rating nebude ovlivněn.

3.  CO DĚLÁ SPOLEČNOST BRAMMER PRO OCHRANU SHROMÁŽDNĚNÝCH DAT?

Jsme odhodlání zajistit, aby byly vaše informace v bezpečí. S cílem zabránit neoprávněnému přístupu nebo zveřejnění jsme zavedli vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy, aby se ochránily informace, které shromažďujeme online.

Nicméně, internet není zcela bezpečné medium a my nemůžeme zaručit bezpečnost vašich dat při přenosu na naše stránky; jakýkoli přenos dat je na vaše vlastní riziko.

Tam, kde jsme vám poskytli (nebo tam, kde jste si zvolili) heslo, které vám umožní přístup k určitým částem našich stránek, jste zodpovědní za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Žádáme vás, abyste heslo s nikým nesdíleli.

4. CO JSOU TO SOUBORY COOKIES A PROČ JE MÁM POVOLIT?

Cookies jsou malé soubory informací, které jsou uloženy vašim internetovým prohlížečem na pevném disku vašeho počítače. Cookies umožňují webovým aplikacím, aby na vás reagovaly jako na jednotlivce. Webová aplikace může přizpůsobit své operace vašim potřebám, tomu co se vám líbí a nelíbí, sběrem a zapamatováním informací o vašich preferencích.

Využíváme provozní log soubory cookies, abychom určili, které stránky jsou používány a ke správě uživatelských relací. To nám pomáhá analyzovat data o provozu webových stránek a zlepšovat naše webové stránky s cílem připravit je pro potřeby zákazníků. Používáme tyto informace pouze pro účely statistické analýzy a poté je ze systému odstraníme.

Celkově nám soubory cookies pomáhají poskytnout vám lepší webové stránky tím, že nám umožní sledovat, které stránky shledáte užitečné a které ne. Soubor cookie nám v žádném případě nedává přístup k vašemu počítači nebo k jakýmkoliv informacím o vás, kromě údajů, které s námi budete chtít sdílet.

Můžete se rozhodnout soubory cookies přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů cookies automaticky akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítl, pokud si to přejete. Nicméně, toto může zabránit plnému využití webových stránek / e-shopu. Například náš e-shop neumožní přihlášení, pokud cookies nejsou akceptovány.

Chcete-li povolit soubory cookies, postupujte podle pokynů pro verzi prohlížeče, kterou používáte:

 • Firefox
  • V horní části okénka Firefox klikněte na tlačítko Firefox (nabídka Tools ve Windows XP) a potom klikněte na „Options”.
  • Zvolte panel „Privacy”.
  • Zvolte Firefox will: na Use custom settings for history.
  • Zvolte Accept cookies from sites pro akceptování cookies
  • Vyberte délku povolené doby pro uchování souboru cookie. Pokud zvolíte: until they expire – každý soubor cookie bude odstraněn, když dosáhne datum své platnosti, který určila stránka, ze které byl cookie zaslán.
  • Klikněte „OK” pro uzavření okénka Options.

 

 • tools menuGoogle Chrome
  • Klikněte na ikonu klíče        v nabídce vyhledávače.
  • Zvolte Options (Preferences na počítači Mac a Linux; Settings na počítači Chromebook).
  • Klikněte na tlačítko Under the Hood.
  • Zvolte Content settings v sekci „Privacy”.
  • Klikněte na tlačítko Cookies v Content Settings dialógu, který se objeví:
  • Ujistěte se, že je zvolena možnost „Allow local data to be set”, aby byly umožněny soubory cookies prvních i třetích stran. Pokud chcete povolit pouze cookies prvních stran, zvolte možnost „Block all third-party cookies without exception".

 

 • Microsoft Internet Explorer 7.0+
  • Zvolte „Internet Options” z nabídky Tools.
  • Klikněte na tlačítko „Privacy”.
  • Klikněte na tlačítko „Default” (nebo manuálně posuňte lištu do pozice „Medium”) v „Settings”.
  • Klikněte „OK”.

5. KDE SPOLEČNOST BRAMMER UCHOVÁVÁ SHROMÁŽDĚNÉ INFORMACE?

Informace, které jste nám poskytli, budou uchovány v našich systémech, které jsou umístěny v našich prostorách, nebo prostorách třetích stran, které jsme určili. Můžeme také umožnit přístup k vašim informacím jiným třetím stranám, které jednají za nás pro účely stanovené v těchto zásadách, nebo pro jiné účely vámi schválené.

Je možné, že vaše data mohou být přeneseny a uchovány na místě mimo Evropský hospodářský prostor.

Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s tímto převodem, uchováváním nebo zpracováním. Přijmeme veškerá přiměřená opatření nezbytná k tomu, aby byly vaše údaje zpracovávány bezpečně a v souladu s těmito zásady ochrany osobních údajů.

Za okolností popsaných v těchto zásadách, kdy předáme vaše informace třetí straně, zajistíme, aby bezpečnostní opatření, která tato strana aplikuje v souvislosti se zpracováním vašich údajů jsou přinejmenším stejně přísné, jako jsou zásady společnosti Brammer. To neplatí, když jsme povinni předávat vaše informace třetí straně ze zákona.

Vaše informace budeme uchovávat po přiměřenou dobu, nebo tak dlouho, jak to vyžaduje zákon.

6. SDÍLÍ SPOLEČNOST BRAMMER INFORMACE O MNĚ JEŠTĚ S NĚKÝM?

Jsme členem skupiny společností, z nichž Brammer plc je mateřskou společností („Brammer Group”).

Můžeme zveřejnit vaše osobní údaje kterémukoliv členu skupiny Brammer Group, včetně našich dceřiných společností, naší mateřské společnosti a jejím dceřiným společnostem, podle odst. 1159 zákona o společnostech Spojeného království (UK Companies Act) z roku 2006, našim agentům a subdodavatelům.

Můžeme také zveřejnit vaše osobní informace třetím stranám:

 • V případě, že prodáme nebo koupíme nějakou společnost nebo majetek, můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje perspektivnímu prodejci nebo kupci takového podniku či aktiv.
 • V případě, že by byla společnost Brammer plc, Brammer Česká nebo jejich veškerá aktiva převzata třetí stranou, budou osobní údaje zákazníků těchto společností součástí převáděných aktiv.
 • Máme-li povinnost zpřístupnit nebo sdílet vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti, nebo za účelem uplatnění našich podmínek užívání nebo dodavatelských podmínek a jiných dohod; nebo k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Brammer Group, našich zákazníků nebo jiných. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi pro účely ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.
 • S cílem umožnit třetím stranám provádět technické, logistické nebo jiné funkce v našem zastoupení.

7. JAK MOHU KONTROLOVAT POUŽITÍ INFORMACÍ SPOLEČNOSTÍ BRAMMER?

Máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje pro marketingové účely nezpracovávali a můžete si vybrat omezení shromažďování nebo používání vašich osobních údajů následujícími způsoby:

 • vždy, když budete vyzváni k vyplnění formuláře na webových stránkách, vyhledejte políčko, na které můžete kliknout na znamení, že si nepřejete, aby byly informace použity kýmkoliv pro účely přímého marketingu
 • pokud jste již dříve souhlasili s tím, že vaše osobní údaje mohou být použity pro účely přímého marketingu, můžete si to rozmyslet a kdykoliv písemně nebo emailem nás kontaktovat na cz-podpora@brammer.email.

Nebudeme prodávat, distribuovat nebo pronajímat vaše osobní údaje třetím stranám, pokud nám k tomu neudělíte souhlas, nebo to od nás nevyžaduje zákon. Můžeme použít vaše osobní údaje k zasílání informací o nabídkách třetích stran, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, pokud nám sdělíte váš zájem.

Naše webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerů. Pokud budete následovat odkaz na některou z těchto webových stránek, buďte si, prosím, vědomí toho, že tyto stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady nebo za jakékoliv informace obsažené na těchto stránkách. Měli byste být opatrní a podívat se na prohlášení o ochraně soukromí vztahující se na dané webové stránky předtím, než budete své osobní údaje na takových stránkách sdílet.

8. JAK ZÍSKÁM PŘÍSTUP K INFORMACÍM, KTERÉ O MNĚ SPOLEČNOST BRAMMER SHROMÁŽDILA?

Můžete požádat o podrobnosti o vašich osobních údajích podle platných právních předpisů na ochranu osobních údajů. Malý poplatek může být součástí žádosti. Pokud byste chtěli kopii informací, které o vás společnost Brammer shromáždila, prosíme, napište v první řadě na Data Protection Officer, Brammer plc, St Ann’s House, 1 Old Market Place, Knutsford, Cheshire WA16 6PD, United Kingdom nebo na email cz-podpora@brammer.email.

Pokud si myslíte, že některé informace o vás jsou nesprávné nebo neúplné, co nejdříve nám napište nebo zašlete email na výše uvedenou adresu. Neprodleně opravíme jakékoli informace považované za nesprávné.

9. VÁŠ SOUHLAS

Při použití této webové stránky a / nebo e-shopu, dáváte souhlas ke shromažďování a používání těchto informací společností Brammer výše uvedenými způsoby, nebo pro jiné účely, ke kterým dáváte souhlas v době, kdy informace poskytnete.

Pokud nesouhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů, neměli byste sdílet své údaje na této webové stránce a / nebo e-shopu.

10. OTÁZKY & KOMENTÁŘE

Pokud máte nějaké otázky nebo komentáře týkající se těchto pravidel ochrany osobních údajů nebo jejich implementování, pište na Data Protection Officer, Brammer plc, St Ann’s House, 1 Old Market Place, Knutsford, Cheshire WA16 6PD, United Kingdom nebo na email cz-podpora@brammer.email.

 

 

Naše smluvní podmínky

Pravidla cookies platí pro všechny internetové stránky, stránky na platformách třetích stran a aplikace přístupné nebo používané prostřednictvím těchto webových stránek nebo platforem třetích stran (stránky Brammer), které jsou provozované jménem skupiny Brammer.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé soubory informací, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči na pevném disku Vašeho počítače. Cookies umožňují přizpůsobit webové aplikace na míru Vašim potřebám a zapamatovat si preference o návštěvách jednotlivých stránek.

Většina navštívených webových stránek bude používat cookies pro zvýšení komfortu tak, že si Vás webové stránky budou pamatovat po dobu návěštěvy (pomocí relací cookies) nebo pro opakované návětěvy (pomocí trvalé cookie).

Více informací o cookies můžete najít na www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

Dalším používáním stránek Brammer souhlasíte s využíváním cookies tak, jak je popsáno v pravidlech o cookies.

Jaké Cookies Brammer používá?

V následující tabulce jsou uvedeny podrobnosti o cookies, které jsou v současné době v provozu na webových stránkách společnosti Brammer spolu s popisem a účelem každého z nich.

Cookies, které používáme nám pomáhájí provozovat lepší webové stránky díky tomu, že analyzujeme data o provozu s cílem lépe je přizpůsobit uživatelským potřebám. V žádném případě nám používané cookies nedávají přístup k Vašemu počítači nebo jakékoliv osobní identifikační informace o Vás (jméno, emalové adresa), s vyjímkou inforamcí, které budete chtít sami sdílet.

Pokud nesouhlasíte s používáním cookies tímto způsobem, upravte prosím nastavení Vašeho prohlížeče nebo tyto webové stránky nepoužívejte (podrobnosti naleznete v části "Jak můžete kontrolovat nebo vypnout Cookies?").

Jak můžete kontrolovat nebo vypnout Cookies?

Existuje celá řada způsobů, jak spravovat soubory cookie. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, aby automaticky přijímá cookies. Nicméně, můžete zvolit změnit nastavení, které bude cookies odmítat nebo Vás upozorní, když budou cookies odeslány do Vašeho počítače.

Nastatavení a všechny změny cookies pro konkrétní prohlížeče najdete v nápovědě Vašeho prohlížeče nebo můžete navštívit http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Co se stane, když se rozhodnete soubory cookies zakázat?

Pokud se rozhodnete zakázat soubory cookie, které používáme, může to negativně ovlivnit využívání stránek Brammer a také zabránit plnému využívání některých funkcí. Například nebudete moci navštívit některé části webu nebo používat konkrétní fukce.

Změny pravidel využívání Cookie v Brammer

Společnost Brammer může čas od času změnit nebo aktualizovat pravidla o Cookies. Tyto změny se vždy objeví na této stránce.

Poslední aktualizace: Listopad 2013