Nápověda

Blížší informace pro partnery

U nás získáte vždy něco navíc

Nákup náhradních dílů pro účely každodenní údržby, oprav a generální údržby výrobního a zpracovatelského vybavení bývá pro většinu firem komplikovanou a časově náročnou záležitostí. Zároveň je však pro firmy důležité účinně předcházet nákladným prostojům a přerušení výroby.

Společnost Brammer není jen spolehlivý dodavatel vysoce kvalitních a cenově výhodných produktů předních světových výrobců strojních součástí. Nabízí také řadu praktických služeb – pomůže vám zjednodušit dodavatelské procesy, zredukovat prostoje a zefektivnit provoz, zajistí návrh a profilování náhradních dílů a optimalizuje správu zásob. Společnost Brammer vám pomůže vytvořit jednotný a efektivní systém dodávek náhradních dílů pro údržbu a opravy, který vašemu podniku umožní ještě lépe prosperovat.

Zaručujeme bezkonkurenční dostupnost náhradních dílů nezbytných pro výrobu a nezávislé poradenství na vysoké úrovni. Díky tomu můžete bez obav z prostojů ve výrobě snížit objem zásob i provozní kapitál a dosáhnout vyšší produktivity i výnosů. Naši zákazníci po celé Evropě nám od roku 2007 potvrdili projekty na úspory provozních nákladů ve výši celkem 70 milionů liber.

Zaručujeme trvalé zlepšení v několika klíčových oblastech: